Participatie / cliëntenraad

Stichting het Heft vindt het de mening en visie van haar cliënten van groot belang ; in ons werk en beleid geven we daar de hoogste prioriteit aan. Daarbij is het voor ons vanzelfsprekend dat de cliënt als ervaringsdeskundige zelf altijd zijn/haar mening en visie moet kunnen geven en hierin serieus genomen wordt. Met adviezen/feedback op basis van zijn/haar ervaringsdeskundigheid kan de cliënt de medewerkers van de Stichting zeer behulpzaam zijn.

In het Reglement Clientenraad hebben we de taken, bevoegdheden en plichten naar elkaar als clientenraad en organisatie vastgelegd.

Dit reglement ligt op verzoek ter inzage.

De clientenraad is bereikbaar via:

Cliëntenraad Stichting het Heft
Postbus 43
8260 AA Kampen