Ambulante begeleiding

Deze begeleiding wordt ook wel ambulante woon-begeleiding genoemd. Dat is voor veel mensen een bekende term.

De begeleiding / hulp vindt plaats in je eigen thuissituatie. Als dit door omstandigheden niet mogelijk of wenselijk is, zorgen wij (of jijzelf) voor een alternatieve locatie.

De begeleiding die wij bieden is flexibel en kan zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. En,als jij dat met ons van belang vindt, ook in het weekend.

Jouw hulpvraag staat centraal. Wij streven zoveel mogelijk naar maatwerk: samen met jou kijken we naar je vraag en passen de begeleiding hier op aan. Een belangrijk uitgangspunt is dat de begeleiding/zorg praktisch moet zijn; het moet je concreet wat opleveren. Ook willen we niet voor elk stukje zorg een andere begeleider. Daarom krijg je bij stichting Het Heft één vaste hulpverlener die je gaat begeleiden en met wie je afspraken maakt. Deze afspraken leggen we vast in je begeleidingsplan.

Voorbeelden van onze begeleiding / ondersteuning kunnen zijn:

 • Training naar zelfstandigheid, rond huishouding, koken, boodschappen doen etc.
 • Ondersteuning bij administratie en omgaan met financien.
 • Ondersteuning bij bezoeken van instanties.
 • Opbouwen sociaal netwerk, zoeken naar een bij je passende baan/dagbesteding.
 • Begeleiding bij het oefenen van sociale vaardigheden.
 • Ondersteuning om de dag te structureren en regie over je eigen bestaan te (her)krijgen.
 • Begeleiding bieden bij activiteiten.
 • Begeleiding bij zaken rondom medicatie
 • Leren omgaan met een beperking in het algemeen
 • Hulp bij vragen op het gebied van opvoeding (structuur, leren stellen van regels en het hanteren van grenzen)
 • Enzovoort…