Onze visie op hulpverlening

Bij stichting Het Heft werken we op basis van de rehabilitatie-visie. In het kort houdt dit in dat de begeleider-hulpverlener probeert aan te sluiten bij de levenswensen en levensdoelen die de cliënt heeft. Het vergroten van de mogelijkheden om het dagelijkse leven op een zinvolle manier vorm te geven met behoud van diverse rollen staat centraal. Cliënten worden geholpen om deze doelen te formuleren. Vervolgens wordt de cliënt ondersteund bij het werken aan deze doelen .Samen met de hulpverlener wordt een begeleidingsplan opgesteld en worden regelmatig evaluaties gepland. Daarnaast liggen de accenten ook op het opbouwen van een gelijkwaardige relatie, het ondersteunen en verwerken van verlies ervaringen en het opbouwen van een geschikt en steunend milieu.