Welkom bij Stichting Het Heft

Stichting Het Heft is een kleinschalige zorgorganisatie die begeleiding levert aan mensen die problemen ondervinden op psychisch en/of psychosociaal gebied, aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

In deze begeleiding sta jij als cliënt met nadruk centraal.

Wij begeleiden dit proces op een coachende manier, waarbij we uitgaan van je mogelijkheden om jouw kwaliteiten verder te ontwikkelen zodat je zelf  ’Het Heft in eigen handen’ kunt nemen.

Stichting Het Heft staat voor

  • Begeleiding op basis van gelijkwaardigheid en respect
  • Deskundig,betrouwbaar en duidelijkheid in waar we voor staan; zorg met een plus
  • Bewust kleinschalig: zorg in de buurt, korte lijnen en altijd bereikbaar (dagelijks telefonisch spreekuur voor clienten)
  • Geen wachtlijst

Stichting het Heft is een AWBZ-erkende zorginstelling (door het ministerie van VWS/Wet Toelating Zorg Instellingen)

Stichting het Heft is aangesloten bij branchevereniging BVKZ.

Beroepscode en klachtrecht 

Wij werken volgens de beroepscode behorende bij onze branche en conformeren ons aan de IGZ-vereisten.Dit geldt ook voor het klachtenreglement en de klachtenprocedure.Desgewenst kan je deze inzien

Wil je aanvullende informatie of heb je een andere vraag, dan kan je een mail sturen naar info@hetheft.nl.

Je kan ons ook schriftelijk benaderen, ons postadres is:

Stichting het Heft
Postbus 43
8260 AA Kampen